Uprawnienia


Świadectwo 

​nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 8032 

 wydane przez MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 17.06.1991r. w zakresie: 

 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne 

2. Rozgraniczenia, podziały oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych