oferta

  • Podziały nieruchomości, rozgraniczenia i sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 
  • Pomiary sytuacyjno wysokościowe
  • Pomiary z inwentaryzacji powykonawczej
  • Pomiary realizacyjne
  • Doradztwo i kompleksowa obsługa geodezyjno prawna w zakresie własności i posiadania nieruchomości
  • Opracowania map w wersji numerycznej
  • Informatyzacja danych